Våra utbildningar

Våra utbildningsinsatser varierar från enstaka föreläsningar till större utbildningssatsningar. Vid behov erbjuder vi stöd genom hela kedjan från idé och planering till implementering, utbildning och handledning.   

Gruppledare för föräldraskapsstöd

Vi erbjuder utbildning på plats hos er utifrån era förutsättningar, behov och önskemål. Deltagarantal, tidsramar samt övriga eventuella förutsättningar styr utbildningens innehåll och avtal.

Föräldrar och barn i familjerättslig konflikt

Vid behov av stöd i implementerings- arbetet, kan vi bidra med våra erfarenheter av planering, genomförande och upprätthållande.