Våra
utbildningar

Våra utbildningsinsatser varierar från enstaka föreläsningar till större utbildningssatsningar med ett antal personer/enheter/organisationer som utbildas i en metod. Vid behov erbjuder vi stöd genom hela kedjan från idé och planering till implementering, utbildning och handledning.

Vi ERBJUDER

  • Utbildning och certifiering av gruppledare i ABC och Komet för anställda inom kommuner, vårdföretag och organisationer i den sociala sektorn. Deltagarna genomför parallellt egna föräldragrupper inom sin verksamhet.
  • Föreläsningar utifrån ABC och Komet kring positivt föräldraskap. Läs mer här.
  • Föreläsningar för personal och anhöriga om barn med föräldrar i familjerättslig konflikt. Läs mer här.
Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder utbildning i våra metoder ABC och Komet på plats hos er utifrån era förutsättningar, behov och önskemål. Deltagarantal, tidsramar samt övriga eventuella förutsättningar styr utbildningens innehåll och avtal.

Implementeringsstöd

Vid införande av ny kunskap, metoder och arbetssätt är kompetens hos användarna, stödet från organisationen och en effektiv ledning, ofta avgörande faktorer för att förändringen ska kunna genomföras och och hållas vid liv. Vi har erfarenhet av implementering av flera metoder och arbetssätt i kommunal verksamhet.

Aktuella aktiviteter

Vid införande av ny kunskap, metoder och arbetssätt är kompetens hos användarna, stödet från organisationen och en effektiv ledning, ofta avgörande faktorer för att förändringen ska kunna genomföras och och hållas vid liv. Vi har erfarenhet av implementering av flera metoder och arbetssätt i kommunal verksamhet.

Den bästa fortbildningen jag någonsin gått

Deltagare på gruppledarutbildning 2019

Varför våra utbildningar?

Vi vill att du som deltagare på våra utbildningar får med dig kunskap och erfarenhet som utvecklar dig i din yrkesroll. Att du för kunskapen vidare till din verksamhet och de du möter i din vardag, då vi vet att föräldrars förmåga till positivt föräldraskap kan göra skillnad. 

Är våra utbildningar bättre än andras? Nej, däremot tycker vi det är väldigt roligt att sprida uppskattade föräldrautbildningar och hoppas kunna inspirera dig i rollen som gruppledare.

Vad får du från oss?