Föräldrar och barn i familjerättslig konflikt

Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet. Med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbeten jämfört med om kunskapen saknas.

Kunskapsguiden

Vid införande av kunskap, metoder och arbetssätt är kompetens hos användarna, stödet från organisationen och ledning, ofta avgörande faktorer för att förändringen ska kunna lyckas och hållas vid liv. Vi har erfarenhet av implementering kring flera metoder i kommunal verksamhet  och erbjuder stöd med start och upprätthållande för att varaktigt nå ut med metoderna till föräldrar och deras barn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Metodhandledning innebär färdighetsträning och fördjupning kring olika moment inom respektive metod. Handledningen berör även hur gruppledarna kan förekomma och hantera dilemman och svårigheter som uppstår. Intresserad av metodhandledning? Kontakta oss!

Nätverksträffar belyser aktuella frågor, forskning och bjuder på goda exempel från verksamheter. Syftet är att underlätta samverkan och utgöra ett stöd i arbetet med  att stärka barnens situation och rättigheter. Är du intresserad av nätverksträffar? Kontakta oss så håller vi dig uppdaterad!