Uppdrags-utbildningar

För organisation, kommun och företag

Vi erbjuder olika inspirationsföreläsningar samt utbildning i ABC och Komet, på plats hos er utifrån era förutsättningar, behov och önskemål. Deltagarantal, tidsramar och övriga eventuella förutsättningar styr utbildningens innehåll och avtal. 

 
Följande utbildningar och föreläsningar kan utföras på plats, efter era behov och önskemål
  • Utbildning och certifiering i ABC – Alla Barn i Centrum – föräldrautbildning. Utbildningen riktar sig till professionella som arbetar med barn eller föräldrar. Läs mer här.
  • Utbildning och certifiering i Komet som är en kommunikationsmetod för föräldrar. Utbildningen riktar sig till professionella som arbetar med stöd till föräldrar och familjer. Läs mer här.
  • Föreläsning om positivt föräldraskap utifrån grunderna I ABC- och Komet föräldrautbildningar. Läs mer här.
  • Föreläsning om barn i konflikt riktat till behandlare, pedagoger, föräldrar eller anhöriga. Läs mer här.

Kontakta oss i formuläret nedan eller på info@kovra.se så diskuterar vi era förutsättningar, hur vi kan vara behjälpliga i arbetet samt kostnad.