Om oss

Vårt uppdrag

Vårt samarbete startade genom uppdrag i socialtjänstens öppenvård 2008 där vi dagligen arbetar med insatser i familjer. Som instruktörer och samordnare utbildar vi gruppledare och implementerar universellt föräldraskapsstöd i Sjöbo kommun.  Våren 2020 startade vi Kovra Malmö AB för att utöka våra utbildningsinsatser och göra det möjligt för fler att ta del av dem.

Vi vill

Petra Löfgren

Petra Löfgren har tjugofem års erfarenhet av behandlings- och utvecklingsarbete och arbetar sedan 2008 som familjebehandlare i socialtjänstens öppenvård. De senaste årens kliniska arbete har huvudsakligen inriktats på barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter, med samordningsuppdrag och utvecklingsarbete som varvats med rollen som instruktör och implementering av en universell föräldrautbildningssatsning tillsammans med Tomas. Petra har tidigare utbildat i Ett Fredat rum i samarbete med Rädda Barnen.

Tomas Olofsson

Tomas Olofsson har trettio års erfarenhet av arbete med barn och familjer inom region och kommun.  Nuvarande uppdrag som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvården  har fokus på tidiga insatser i samverkan samt och insatser för barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. Tomas är  instruktör inom flera metoder och samordnar såväl föräldraskapsutbildningar inom öppenvården som kommunens övergripande universella utbildningssatsning  för föräldrar. Tomas har tidigare utbildat i Ett Fredat rum i samarbetet med Rädda Barnen.