Om oss

Vårt uppdrag

Vårt samarbete startade genom uppdrag i socialtjänstens öppenvårdsenhet i Sjöbo kommun år 2008. Vi arbetar dagligen med insatser i familjer på uppdrag av föräldrar och myndighet i samverkan med skola, BUP, sociala nätverk och andra aktörer. Som instruktörer och samordnare utbildar vi gruppledare samt utgör ett implementeringsstöd vid införandet av universell föräldrastödsutbildning i Sjöbo kommun. I samarbete med Rädda Barnen utbildar vi också via uppdrag åt kommuner och andra verksamheter i metoder som syftar till att stärka skyddet för barn och familjer i familjerättsliga konflikter. Våren 2020 startade vi Kovra Malmö AB för att ytterligare utveckla och utöka våra utbildningsinsatser och göra det möjligt för fler att ta del av dem.

Våra värderingar

Våra tjänster

Våra utbildningsinsatser varierar från enstaka föreläsningar till större utbildningssatsningar med ett antal personer/enheter/organisationer som utbildas i en metod. Vid behov erbjuder vi stöd genom hela kedjan från idé och planering till implementering, utbildning och handledning.

Vi erbjuder

  • Behörighet att certifiera i evidensbaserade metoder.
  • Instruktörer/föreläsare med vana från utbildning, fördjupning, handledning och implementering.
  • Lång praktisk erfarenhet av de metoder vi utbildar i.
  • Flexibilitet i fråga om tid och plats.
  • Löpande utvärdering i syfte att genomföra förbättringar utifrån deltagare feedback.
  • Enkel kontakt och tydliga överenskommelser.

vi är

Petra Löfgren

Petra Löfgren har tjugofem års erfarenhet av praktiskt behandlings- och utvecklingsarbete och arbetar sedan 2008 som familjebehandlare inom Sjöbos öppenvård. Petra är utbildad nätverksledare, rutinerad föräldragruppsledare med erfarenhet av handledningsuppdrag inom pedagogisk verksamhet. De senaste årens kliniska arbete har huvudsakligen inriktats på barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter, med samordningsuppdrag och utvecklingsarbete som varvats med rollen som instruktör och samordnare för kommunens implementering av en universell föräldrautbildningssatsning i kommunen, tillsammans med Tomas. Petra utbildar sedan 2018 i Rädda Barnens insatspaket för målgruppen barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Tomas Olofsson

Tomas Olofsson har trettio års erfarenhet av arbete med barn och familjer, med tidigare anställningar på Barnhabiliteringen och som projektledare i Malmö. Tomas arbetar sedan 2001 i Sjöbo kommun med tidigare uppdrag på resursskola samt i ett mobilt skolteam. De sista fem årens anställning som familjebehandlare inom öppenvården  har inneburit fokus på tidiga insatser i samverkan samt samarbetssamtal och insatser för barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. Tomas är en erfaren föräldragruppsledare och utbildad  instruktör inom flera metoder. Han samordnar såväl föräldraskapsutbildningar inom öppenvården som kommunens övergripande universella utbildningssatsning  för föräldrar sedan 2018, tillsammans med Petra.