Om oss

Vårt uppdrag

Vårt samarbete startade genom uppdrag i socialtjänstens öppenvård 2008 där vi dagligen arbetar med insatser i familjer. Som instruktörer och samordnare utbildar vi gruppledare och implementerar universell föräldraskapsstöd i Sjöbo kommun. I samarbete med Rädda Barnen utbildar vi också via uppdrag åt kommuner och andra verksamheter i metoder som syftar till att stärka skyddet för barn och familjer i familjerättsliga konflikter. Våren 2020 startade vi Kovra Malmö AB för att utöka våra utbildningsinsatser och göra det möjligt för fler att ta del av dem.

Vi vill

vi är

Petra Löfgren

Petra Löfgren har tjugofem års erfarenhet av behandlings- och utvecklingsarbete och arbetar sedan 2008 som familjebehandlare i socialtjänstens öppenvård. De senaste årens kliniska arbete har huvudsakligen inriktats på barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter, med samordningsuppdrag och utvecklingsarbete som varvats med rollen som instruktör och implementering av en universell föräldrautbildningssatsning tillsammans med Tomas. Petra utbildar sedan 2018 i Rädda Barnens utbildningspaket för målgruppen barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Tomas Olofsson

Tomas Olofsson har trettio års erfarenhet av arbete med barn och familjer inom region och kommun.  Nuvarande uppdrag som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvården  har fokus på tidiga insatser i samverkan samt och insatser för barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. Tomas är  instruktör inom flera metoder och samordnar såväl föräldraskapsutbildningar inom öppenvården som kommunens övergripande universella utbildningssatsning  för föräldrar. Utbildar sedan 2020 i Rädda Barnens utbildningspaket för barn och föräldrar i familjerättslig konflikter.