kovra

[kạ̊:vra] från FÖRKOVRA växa till, bliva bättre, gå framåt i ngt avseende, öka sina kunskaper och färdigheter, förbättra sig och utveckla sig.

Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.

Astrid Lindgren

Är det verkligen så enkelt att allting löser sig bara barnen får kärlek eller ännu mera kärlek? Nej, men tänk så skönt om det vore så. Vi tror däremot att ett positivt föräldraskap bidrar till en bättre grund för barn att stå på inför livets olika utmaningar och att vi föräldrar mår bättre när relationen till våra barn fungerar.

Utbildning på distans

Covid-19 har gjort att vi behövt anpassa våra utbildningar för att fungera lika bra på distans som på plats. Du kan kontakta oss för att höra mer om vårt distansupplägg.

VÅRA TJÄNSTER

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Vi erbjuder utbildning i våra metoder ABC och Komet på plats hos er utifrån era förutsättningar, behov och önskemål. Deltagarantal, tidsramar samt övriga eventuella förutsättningar styr utbildningens innehåll och avtal. 

Om ni har behov av stöd i implementeringsarbetet i er organisation kring de metoder vi utbildar i, kan vi bidra med våra erfarenheter av planering, genomförande och upprätthållande. 

Du kan själv anmäla dig till våra öppna utbildningar och föreläsningar. När det gäller gruppledarutbildningarna i ABC och Komet krävs det att du arbetar med barn eller föräldrar och har möjlighet att hålla föräldragrupp parallellt med din utbildning.

Aktuella aktiviteter

Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Introduktion: Mån 8/2 kl. 13-16 via Skype. 

Datum: 8/3, 22/3, 12/4, 26/4 och 24/5.

Utbildningen omfattar en termin med fem heldagar och en introduktionsföreläsning på distans samt rekrytering av föräldrar. Parallellt med utbildningen genomförs en föräldragrupp. Under utbildningen lär du dig principerna i ABC-metoden, får kännedom om inlärningsteori samt beteendeanalys och hur föräldrar kan förbättra relationen med sina barn

Utbildning i metoder

Vi utbildar i metoderna ABC och Komet. Programmen syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Efter slutförd utbildning certifieras kursdeltagarna och får behörighet att själva hålla föräldragrupper i metoderna.