Föreläser, utbildar och handleder

kovra

[kạ̊:vra] från FÖRKOVRA växa till, bliva bättre, gå framåt i något avseende, öka sina kunskaper och färdigheter, förbättra sig och utveckla sig.

Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.

Astrid Lindgren

Är det verkligen så enkelt att allting löser sig bara barnen får kärlek eller ännu mera kärlek? Nej, men tänk så skönt om det vore så. Vi tror däremot att ett positivt föräldraskap bidrar till en bättre grund för barn att stå på inför livets olika utmaningar och att vi föräldrar mår bättre när relationen till våra barn fungerar.

Kommande kurser

Du kan själv anmäla dig till våra öppna utbildningar och föreläsningar. När det gäller gruppledarutbildningarna i ABC och Komet krävs det att du arbetar med barn eller föräldrar och har möjlighet att hålla föräldragrupp parallellt med din utbildning. Här under visas pågående och kommande kurser. Klicka på en kurs för att läsa mer och anmäla dig.

Kursnamn

Startdatum

Gruppledarutbildning i Komet 3-11 år

28/8-2023

Platser kvar

Gruppledarutbildning i ABC
På plats i Skurup

24/4-2023

Platser kvar

Digital gruppledarutbildning i ABC

20/2-2023

Full

Digital gruppledarutbildning i ABC

12/12-2022

Full

Gruppledarutbildning i ABC 
På plats i Helsingborg

28/11-2022

Full

VÅRA TJÄNSTER

Gruppledare för föräldraskapsstöd

Vi erbjuder utbildning på plats i form av föreläsningar, utbildningar och handledning hos er utifrån era förutsättningar, behov och önskemål. Deltagarantal, tidsramar samt övriga eventuella förutsättningar styr utbildningens innehåll och avtal.

Vid behov av stöd i implementeringsarbetet, kan vi bidra med våra erfarenheter av planering, genomförande och upprätthållande genom föreläsningar, utbildningar och handledning. 

Utbildning på distans

Pandemin har gjort att vi behövt anpassa våra utbildningar för att fungera lika bra på distans som på plats. Kontakta oss för att höra mer om vårt distansupplägg.