Implementerings-
stöd

För organisation, kommun och företag

“Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet. Med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbeten jämfört med om kunskapen saknas.”

(Källa: https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/verksamhetsutveckling/implementering/om-implementering/)

Vid införande av ny kunskap, metoder och arbetssätt är kompetens hos användarna, stödet från organisationen och en effektiv ledning, ofta avgörande faktorer för att förändringen ska kunna genomföras och och hållas vid liv. Vi har erfarenhet av implementering av flera metoder och arbetssätt i kommunal verksamhet.

Om ni har behov av implementeringsstöd i er organisation kring de metoder vi utbildar i, bidrar vi gärna med våra erfarenheter av planering, genomförande och upprätthållande. 

Kontakta oss i formuläret nedan eller på info@kovra.se så diskuterar vi era förutsättningar, hur vi kan vara behjälpliga i arbetet samt kostnad.