Gruppledar-
utbildningar

Våra gruppledarutbildningar

ABC är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram som har utvecklats av Maria Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin, för alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Är du intresserad av vår aktuella utbildningar i ABC? Läs mer!

Komet står för kommunikationsmetod och är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram som har utvecklats av Stockholms stad. Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra relationerna i familjen. Är du intresserad av att utbilda dig till gruppledare i Komet? Läs mer!

Tillägg till gruppledar-
utbildningar

Kovra erbjuder föreläsningar med syfte att inspirera och informera yrkesverksamma, beslutsfattare och föräldrar i positivt föräldraskap och nyttan med föräldraskapsutbildning. Föreläsningen är en hjälp vid rekrytering av föräldrar men ger även en övergripande information till både personal och föräldrar.

Är du intresserad av inspirationsföreläsning? Kontakta oss!

Vid införande av kunskap, metoder och arbetssätt är kompetens hos användarna, stödet från organisationen och ledning, ofta avgörande faktorer för att förändringen ska kunna lyckas och hållas vid liv. Vi har erfarenhet av implementering kring flera metoder i kommunal verksamhet  och erbjuder stöd med start och upprätthållande för att varaktigt nå ut med metoderna till föräldrar och deras barn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Metodhandledning innebär färdighetsträning och fördjupning kring olika moment inom respektive metod. Handledningen berör även hur gruppledarna kan förekomma och hantera dilemman och svårigheter som uppstår. Intresserad av metodhandledning? Kontakta oss!

Den bästa fortbildningen jag någonsin gått

Deltagare på gruppledarutbildning 2019