Metoder

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. www.allabarnicentrum.se

ABC är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram som har utvecklats av Maria Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin, för alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Goda relationer i familjen är ett skydd för barn mot olika påfrestningar i livet. Utöver att stärka relationerna i familjen syftar programmet till att hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer. Vid fyra tillfällen och en uppföljande träff möts föräldrar och två utbildade gruppledare för diskussioner och övningar.

Som behöriga instruktörer utbildar vi gruppledare som efter genomgången utbildning certifieras och kan hålla ABC-föräldragrupper. Utbildningarna kvalitetssäkras genom Karolinska institutets studie Nationella implementeringsprojektet.

Mer utförlig information om ABC finns på https://www.ipsykologi.se/forskning/forskning-om-abc.

Kometprogrammen är utvecklade av Stockholm stad. www.kometprogrammen.se

Komet står för kommunikationsmetod och är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram som har utvecklats av Stockholms stad. Komet 3-11 är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn i åldrarna 3-11 år.

Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra relationerna i familjen. Programmet bygger på att föräldrar genom förändringar i sitt beteende gentemot barnen visar vägen till ett mindre konfliktfyllt vardagsliv. Komet tillhandahåller verktyg för att förbättra kommunikationen inom familjen.

Programmet innehåller elva gruppträffar med teori, diskussioner och övningar som leds av två certifierade gruppledare. Utvärderingen av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationerna. 

Kovra utbildar gruppledare som efter genomgången utbildning certifieras och kan hålla föräldragrupper i Komet 3-11. Utbildningarna kvalitetssäkras genom Karolinska Institutets studie Nationella implementeringsprojektet.

Mer utförlig information om Komet finns på https://www.ipsykologi.se/forskning/forskning-om-komet-3-11-ar.