Föreläsningar

Vi erbjuder orienterande föreläsningar utifrån uppdrag och överenskommelser utan krav på fortsatta utbildningsinsatser. Maila förfrågan till info@kovra.se för vidare diskussioner kring behov, upplägg och genomförande.

I arbetet med att stärka skyddet för barn som växer upp med skilda föräldrar som inte kommer överens, kan barnets anhöriga och vuxna i förskolan eller skolan utgöra en viktig resurs. Som anhörig eller viktig vuxen är ofta utmaningarna flera, då det berör oss när personer vi tycker om far illa. Vi erbjuder föreläsningar för både professionella och anhöriga kring hur vi kan vara ett stöd för barnet, trots utmaningar och dubbla lojaliteter/uppdrag.

Många föräldrar ställs inför utmaningar som är svår att tackla. Med många måsten och ständig information om vad som krävs för att vara en god förälder är det lätt att gå vilse och känna sig otillräcklig. Föreläsningen belyser olika kvaliteter i positivt föräldraskap utifrån befintlig forskning, samt berör några av de utmaningar man kan uppleva som föräldrar. En interaktiv föreläsning utan färdiga svar.