Gruppledarutbildning i Komet 3-11år ht.-24/ vt.-25

Komet är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet.

Gruppledarutbildning i Komet 3-11 år
ht.-24/ vt.-25

Vi genomför utbildning för dig som vill bli gruppledare och hålla i föräldragrupper i KOMET 3-11 år.  Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar så att du ska känna dig trygg att genomföra föräldrautbildning i Komet.

Introduktion: 6/5, kl.9-12, digitalt via Zoom

Utbildningsdagar: 2024: 2/9, 16/9, 30/9, 21/10, 11/11 2025: 28/4. Alla dagar kl. 9-16.

Plats: Höör

Sista anmälningsdag: –

För mer information om innehåll, planering och anmälan kontakta oss på info@kovra.se.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift.

Utbildningen omfattar två terminer med sex heldagar och en introduktionsföreläsning samt rekrytering av föräldrar. Parallellt med utbildningen genomförs två föräldragrupper, en föräldragrupp per termin. 

Under utbildningen lär du dig principerna i KOMET-metoden, får kännedom om inlärningsteori, beteendeanalys samt hur föräldrar kan förbättra relationen och minska tjat, bråk och konflikter med sina barn.

Handledningens tyngdpunkt är praktiska övningar och träning av gruppledarfärdigheter. I utbildningen ingår egenstudier, inlämningsuppgifter samt filmning av dig själv som gruppledare.

 • Du arbetar med barn eller föräldrar/familjer med barn 3-11 år
 • Du leder parallellt grupp tillsammans med gruppledarkollega (ni går utbildningen ihop eller tillsammans med en tidigare utbildad gruppledare i Komet)

Tidsåtgång för utbildning, handledning och genomförande av föräldragrupper är sammantaget ca 8-10h/vecka under termin 1 och 4-5h/vecka termin 2. Då ingår utbildningsdagar, rekrytering, att leda föräldragrupp med för- och efterarbete samt egenstudier. 

OBS! Viktigt att deltagare ges utrymme för utbildning, egenstudier, förberedelser och genomförande av föräldragrupper.

 • 1 tillfälle x 3 h introduktion/rekrytering
 • 6 tillfällen x 3 h teori
 • 6 tillfällen x 3 h handledning
 • Stöd och vägledning i arbetet med att implementera, rekrytera och genomföra föräldrautbildning
 • Gruppledarmanual
 • Tillgång till digital portal och digitalt material*
 • Uppdateringar av material efter certifiering*

* Årsavgift till portalen ipsykologi.se för närvarande 2500:-/kommun/år. Se kostnader.

Certifiering av gruppledare kräver:

 1. Full närvaro på utbildningsdagarna
 2. Två genomförda föräldragrupper
 3. Genomförda filmuppgifter termin 1 och 2 med uppvisande av gruppledarfärdigheter.
 4. Godkänd hemuppgift

Pris: 18.000 kr per deltagare, exklusive moms. Minst 6 deltagare per kurs.

Varje organisation eller kommun svarar själv för en årlig kommunavgift på 2500 kr för att få tillgång till portalen ipykologi.se som drivs av Karolinska Institutet. Ni ansvarar själva för kostnaden för föräldramaterial samt införskaffande av kurslitteratur: Fem gånger mer kärlek av Martin Forster.

Kursen är stängd för anmälan.​