Komet

Komet står för kommunikationsmetod och är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram som har utvecklats av Stockholms stad. Komet 3-11 är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn i åldrarna 3-11 år.

Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra relationerna i familjen. Programmet bygger på att föräldrar genom förändringar i sitt beteende gentemot barnen visar vägen till ett mindre konfliktfyllt vardagsliv. Komet tillhandahåller verktyg för att förbättra kommunikationen inom familjen.

Programmet innehåller elva gruppträffar med teori, diskussioner och övningar som leds av två certifierade gruppledare. Utvärderingen av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationerna. 

Kovra utbildar gruppledare som certifieras och kan hålla föräldragrupper i Komet 3-11.  Utbildningarna kvalitetssäkras genom Karolinska Institutets studie Nationella implementeringsprojektet.

Mer utförlig information om Komet finns på https://www.ipsykologi.se/forskning/forskning-om-komet-3-11-ar.