Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Anmälan till Gruppledarutbildning i ABC i Skurup

Introduktion: 30/8-2024, kl.9-12, digitalt via Zoom

Utbildningsdagar: 14/10, 4/11, 18/11, 2/12. Alla dagar kl. 9-16.

Sista anmälningsdag: 25/8-2024

Pris: 10.000 kr. ex. moms, per deltagare. Minst 6 deltagare per kurs.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift

Anmälningsformulär

    Uppgifter för e-faktura