Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Anmälan till Digital gruppledarutbildning i ABC

Introduktion: 11/12 2023 kl 9-12.

Utbildningsdagar: 15/1, 29/1, 12/2 och 26/2 2024. Alla dagar mellan 9-16.

Sista anmälningsdag: 7/12 2023

Pris: 10.000 kr. ex. moms, per deltagare. Minst 6 deltagare per kurs.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift.

Anmälningsformulär

    Uppgifter för e-faktura