Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Anmälan till Gruppledarutbildning i ABC i Skurup

Introduktion: 24/4-2023 13-16.

Utbildningsdagar:4/9, 18/9, 2/10, 17/10. Alla dagar 9 – 16.

Sista anmälningsdag: 14/4-2023. 

Pris: 10.000 kr. ex. moms, per deltagare. Minst 6 deltagare per kurs.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift.

Anmälningsformulär

    Uppgifter för e-faktura