ABC

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. www.allabarnicentrum.se

ABC är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram som har utvecklats av Maria Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin, för alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Goda relationer i familjen är ett skydd för barn mot olika påfrestningar i livet. Utöver att stärka relationerna i familjen syftar programmet till att hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer. Vid fyra tillfällen och en uppföljande träff möts föräldrar och två utbildade gruppledare för diskussioner och övningar.

Kovra utbildar gruppledare som certifieras och kan hålla föräldragrupper. Utbildningarna kvalitetssäkras genom Karolinska institutets studie Nationella implementeringsprojektet.

Mer utförlig information om ABC finns på https://www.ipsykologi.se/forskning/forskning-om-abc.