Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Anmälan till Digital gruppledarutbildning i ABC
våren 2022

Introduktion: Mån 14/3 -22 kl 9-12, sker digitalt med 2 timmars föreläsning och 1 timme för frågor.

Utbildningsdagar: Mån 28/3, fre 8/4, tis 26/4 och tis 10/5. Alla dagar mellan 9-16. 

Återträff, handledning och certifiering: mån 30/5 kl 9-16. 

Sista anmälningsdag: fre 4/3-2022. 

Pris: 10.000 kr. ex. moms, per deltagare. Minst 6 deltagare per kurs.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift

Anmälningsformulär