Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Anmälan till Digital gruppledarutbildning iABC
våren 2022

Introduktion: Mån 7/2 kl. 9-12, sker digitalt med 2 timmars föreläsning och 1 timme för frågor.

Datum: 7/3, 21/3, 8/11, 4/4 ,25/4 och 9/5 2022. Utbildningsdagarna sker digitalt/ på distans  9.00 – 16.00

Pris: 9.500 kr. ex. moms, per deltagare. Minst 6 deltagare per kurs.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift

Anmälningsformulär