Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Anmälan till ABC
Föräldrastödsutbildning hösten 2021

Introduktion: Mån 14/6 kl. 9-12, sker digitalt med 2 timmars föreläsning och 1 timme för frågor.

Datum: 6/9, 20/9, 4/10, 18/10 och 8/11. Alla dagar 9 – 16.

Pris: 12 500 kr. ex. moms, per deltagare. Minst 6 deltagare per kurs. Under utbildningsdagarna ingår fika på för- och eftermiddagen.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift

Anmälningsformulär