Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

Anmälan till Digital gruppledarutbildning i ABC

Introduktion: 19/9 -22 kl 9-12, sker digitalt med 3 timmars föreläsning.

Utbildningsdagar: 17/10, 7/11, 21/11 och 5/12. Alla dagar mellan 9-16. 

Sista anmälningsdag: 2/9-2022. 

Pris: 10.000 kr. ex. moms, per deltagare. Minst 6 deltagare per kurs.

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursavgift

Anmälningsformulär

    Uppgifter för e-faktura