Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. www.allabarnicentrum.se

Alla barn i centrum
Föräldrastödsutbildning
Våren 2021

Under utbildningen lär du dig principerna i ABC-metoden, får kännedom om inlärningsteori samt beteendeanalys och hur föräldrar kan förbättra relationen med sina barn.

Introduktion: Mån 8/2 kl 13-16 via Skype med 2 timmars föreläsning och 1 timme för frågor.

Datum: 8/3, 22/3, 12/4, 26/4 och 24/5 .

Anmälan är bindande. Vi fakturerar efter påbörjad utbildning även om deltagare avbryter utbildningen. Vid avanmälan fram till 1 månad före kursstart sker ingen debitering. Vid avanmälan därefter fram till kursstart debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras full kursav

Utbildningen omfattar en termin med fem heldagar och en introduktionsföreläsning på distans samt rekrytering av föräldrar. Parallellt med utbildningen genomförs en föräldragrupp. 

Under utbildningen lär du dig principerna i ABC-metoden, får kännedom om inlärningsteori samt beteendeanalys och hur föräldrar kan förbättra relationen med sina barn.

Handledningens tyngdpunkt är praktiska övningar och träning av gruppledarfärdigheter. I utbildningen ingår egenstudier, inlämningsuppgifter samt filmning av dig själv som gruppledare.

 • Du arbetar med barn eller föräldrar/familjer med barn 3-12 år
 • Du leder parallellt grupp tillsammans med gruppledarkollega (ni går utbildningen ihop eller tillsammans med en tidigare utbildad grupp-ledare i ABC)

Tidsåtgång för utbildning, handledning och genomförande av föräldragrupp är sammantaget ca.75h under utbildningstiden. Då ingår rekrytering, att leda föräldragrupp med för- och efterarbete samt egenstudier. OBS! Viktigt att deltagare får utrymme för utbildning, egenstudier, förberedelser och genomförande av föräldragrupper.

 • 1 tillfälle x 2h introduktion / rekrytering
 • 5 tillfällen x 4 h teori
 • 5 tillfällen x 4 h handledning
 • Stöd och vägledning i arbetet med att implementera, rekrytera och genomföra föräldrautbildning
 • Gruppledarmanual
 • Kurslitteratur
 • Tillgång till digital portal samt allt material
 • Uppdateringar av material efter certifiering

Certifiering av gruppledare kräver:

 1. Full närvaro
 2. Genomförd föräldragrupp
 3. Uppvisning av film
 4. Godkänd hemuppgift

Pris: 12 500 kr per deltagare, exklusive moms. Minst 6 deltagare per kurs. Under utbildningsdagarna ingår fika på för- och eftermiddagen.

Varje organisation eller kommun svarar själv för en årlig kommunavgift på 2000 kr för att få tillgång till portalen ipykologi.se som drivs av Karolinska Institutet.